© Multiplanery wyprodukowano na podstawie Wzoru Przemysłowego,

który został zarejestrowany na terenie Polski, Unii Europejskiej, USA i Rosji

i jest chroniony Prawem Własności Przemysłowej.


Używanie go, zarówno w formie materialnej jak i elektronicznej

bez posiadania licencji jest prawnie zabronione.


Właścicielem prawa z rejestracji jest Rafał Mirkowski.