Dla Grup ON-LINE

Każde szkolenie jest zindywidualizowane i poprzedza je dokładna analiza potrzeb,
przeprowadzona na podstawie rozmowy z przełożonym (przełożonymi) uczestników oraz ankiet wśród samych uczestnków.